تصاویر ماهواره ای و داده های مکانی

تصاویر ماهواره ای و داده های مکانی

پايه و اساس كليه فعاليتهاي حوزه GISاز ساخت مدلهاي دقيق جغرافيايي تا نرم افزارهاي WEB GIS  ورهیاب، مدیریت اطلاعات، محاسباتی و ... ، داده هاي جغرافيايي ميباشند . از آنجا كه اين داده­ها تعريفي فراتر از نمود الكترونيكي تصاوير نقشه ها دارند ميتوان آنها را  گروه عمده زير تقسيم كرد:

                                                                       

  • تصاوير ماهواره اي
  • اطلاعات مكاني
  • اطلاعات ارتفاعي
  • اطلاعات پوششي
  • اطلاعات ترسيمي

تصاویر ماهواره ای

تصاویر ماهواره ای: شامل تصاویری است که از کره زمین یا دیگر سیارات با استفاده از ماهواره های مصنوعی با دقت ها و در طیف های مختلف تهیه می شود و قابلیت تشخیص اطلاعات ارتفاعی نیز دارد. این تصاویر با ترکیب وکتور می تواند علاوه بر نمایش بهتر پدیده ها در جای خود  به به روزرسانی وکتور های موجود نیز کمک کند.

این تصاویر در زمینه کشاورزی ، زمین شناسی ، جنگلداری ، حفاظت از تنوع زیستی ، برنامه ریزی منطقه ای ، آموزش و پرورش ، سازمان های اطلاعاتی و..... کاربرد دارند و علاوه بر اینکه استریو هستند و پتانسیل بالا دقت هندسی دارند، به طور کلی از عکس های هوایی ارزانتراند.

«شرکت نگار افزار» تجربه مناسبی در تولید داده های جغرافیایی و پردازش آنها با فرمت و استانداردهای مختلف را داراست.

تهیه انواع اطلاعات رقومی ماهواره ای از بسیاری از ماهواره های تجاری جهان اعم از تصویر ماهواره ای، اطلاعات زوج عکس استریو، محصولات نقشه های ارتفاعی و سه بعدی، وکتور، از تجارب این شرکت محسوب می شود.

تهیه نقشه های ارتفاعی ((DEM & DSMشهر تهران با دقت یک متر ، ازتجربیات منحصر به فرد شرکت نگار افزار شرق می باشد.

تهیه تصاویر ماهواره ای از  ماهواره های تجاری دنیا.

قدرت تفکیک

ماهواره

0.50 meter resolution

GeoEye-1

0.46 meter resolution

Worlview-2

0.46 meter resolution

Worldview-1

0.60meter resolution

Quick Bird

0.80meter resolution

IKONOS

2.5m,5m,10m resolution

Spot 5

2.5m,10m resolution

ALOS

15m,30m resolution

Landsat7

15m,30m resolution

Aster